strona główna o nas kontakt mapa strony

W okresie wakacji 28.06 -31.08.2010 wychowankowie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach uczestniczyli w projekcie "Podróże z przygodą". Projekt ten współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - FIO 2010.

Przedsięwzięcie obejmowało innowacyjne, autorskie programy z zakresu socjoterapii i rozwoju w duchu artystycznym, zintegrowane z wypoczynkiem, turystyką i edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przebywającej w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach, oraz środowisk wymagających wsparcia społecznego tj. wychowanków Zakładu Poprawczego w Świdnicy i młodzieży zdeklarowanej jako Wolontariusze przy DPS - beneficjatów projektu.

W ramach projektu zrealizowano:

  • szkolenia dla wolontariuszy i wychowanków Zakładu Poprawczego, przeprowadzone w formie pokazu multimedialnego przez koordynatora projektu pedagoga specjalnego P. Agnieszkę Bartkowiak w zakresie poznania miejsc krajoznawczo - turystycznych, kolejne dwa szkolenie prowadzone przez psychologa P. Ryszarda Wiśniowskiego i pedagoga specjalnego S. Mariolę Wijas zostały przeprowadzone w zakresie podniesienia wiedzy i świadomości dotyczącej specyfiki opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz zrozumienia ich potrzeb i bezpieczeństwa;

  • dwa trzydniowe pobyty dzieci i młodzieży w Górach Sowich z wejściem na Wielką Sowę, gdzie odbył się plener malarski oraz przebywanie w Ośrodku Wypoczynkowym "Rzeczka" i zwiedzaniem Sztolni Walimskich, Włodarza - kompleks Olbrzym - miejsc historycznych;
    Góry Stołowe - Karłów z wędrówkach górską na Szczeliniec Wielki pod opieką przewodnika Pani Anny Motyka, zwiedzanie okolic: Park Dinozaurów w Karłowie oraz spacer po Uzdrowisku Kudowa Zdrój.

  • pięć jednodniowych wycieczek : do Western City, nad zalew Bukówka, do Twierdzy Kłodzkiej, Ogrodu japońskiego i botanicznego we Wrocławiu i do Krzeszowa.

W w/w miejscach odbywały się plenery malarskie i sesje fotograficzne poznanych okolic, które są ściśle związane z kulturą i przyrodą Dolnego Śląska.

Podsumowaniem i uwieńczeniem spotkań i wyjazdów w ramach zrealizowanego projektu "Podróże z przygodą" została przygotowana Wystawa prac plastycznych i fotografii oraz pokaz multimedialny, które zostały przedstawione w trzech miejscach:

W dniu 26.08.2010r. w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach, odbyło się otwarcie wystawy z udziałem beneficjentów projektu, zaproszonych gości: Burmistrza miasta Świebodzice - Pana Bogdana Kożuchowicz, Dyrektora MDK w Świebodzicach - Panią Annę Mazur; pracowników i podopiecznych Domu, członków Stowarzyszenia , rodziców i opiekunów, młodzieży z Zakładu Poprawczego w Świdnicy i podwykonawców projektów realizowanych przez Stowarzyszenie.

Piękną twórczość beneficjentów projektu "Podróże z przygodą" można było podziwiać również w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach a także w Zakładzie Poprawczym w Świdnicy.

Efekty zrealizowanego projektu to pełna integracji osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie z osobami zdrowymi, kształtowanie postaw odpowiedzialności za innych u dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań i zdolności artystycznych, nauka aktywnego spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim nabywanie zachowań prospołecznych, proekologicznych i prozdrowotnych.

Zarząd Stowarzyszenia Charytatywno - Opiekuńczego im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach oraz beneficjenci projektu "Podróże z przygodą" serdecznie dziękują Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej za sfinansowania działań w ramach projektu na kwotę 39 600,00 zł. i spełnienie marzeń wakacyjnych uczestników jedenastodniowych wędrówek po pięknych okolicach Dolnego Śląska.

 

« wstecz