strona główna o nas kontakt mapa strony

kontakt


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI

PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR SZKOLNYCH

DE NOTRE DAME

UL. A. MICKIEWICZA 8

58-160 ŚWIEBODZICE

 

e-mail: dpsnd(dps)rubikon.pl


tel. 074/854 03 13

fax. - wew. 35

 

Dyrektor Domu – wew. 31

Księgowość – wew. 32

Pracownik socjalny – wew. 33

Kadry – wew. 34

 

http://ops.pl/kategoria/baza-instytucji/typ/dom-pomocy-spolecznej/dom-pomocy-spolecznej-dla-dzieci-prowadzony-przez-zgr-siostr-szkolnych-de-notre-dame

„Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) oraz przepisami Dekretu ogólnego KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 roku informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach, 58-160 Świebodzice, ul. Mickiewicza 8, REGON: 04000177000039, NIP: 8841789585.

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontakt z naszym inspektorem danych osobowych Panem Arkadiuszem Krawczuk jest pod adresem e-mail: dpsnnd@rubikon.pl

3. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu za pomocą formularza kontaktowego wyrażonej na zgodzie art.6. ust1 lit.a RODO, a także art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu KEP

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do firmie świadczącej usługi hostingowe.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu oraz odwołania zgody.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze i realizacji umowy.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Informuję także, że zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.