strona główna o nas kontakt mapa strony

 

KLAUZULA DLA KONTRAHENTA

„Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) oraz przepisami Dekretu ogólnego KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 roku informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach, 58-160 Świebodzice, ul. Mickiewicza 8, REGON: 04000177000039, NIP: 8841789585.

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontakt z naszym inspektorem danych osobowych Panem Arkadiuszem Krawczuk jest pod adresem e-mail: dpsnnd@rubikon.pl

3. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą w celach:

A.Ustawowego i statuowego obowiazku art.6 ust. 1 lit.c RODO oraz art. 9 ust 2 lit h RODO, a także art. 7 ust. 1 pkt 3 Dekretu KEP

B. realizacji transakcji kupna-sprzedaży na podstawie umowy, zlecenia, bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.b RODO, a także art. 7 ust. 1 pkt 2 Dekretu KEP

C. wystawionej dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzającej transakcje kupna-sprzedaży bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.c RODO, a także art. 7 ust. 1 pkt 3 Dekretu KEP.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do firmą dostarczającym oprogramowanie finansowo-księgowe, firmie świadczącej usługi hostingowe, firmom audytorskim, urzędom skarbowym, bankom, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

Cel A. Zgodnie z: Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 Dz. U. 2004 Nr 64 poz.593 oraz Dz. U. z 2017 poz. 1938 o świadczeniach opieki medycznej finansowanej ze środków publicznych,  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964 z późniejszymi zmianami).

Cel B. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Cel C. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze i realizacji umowy.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Informuję także, że zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

KLAUZULA DLA KLIENTA

„Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) oraz przepisami Dekretu ogólnego KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 roku informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach, 58-160 Świebodzice, ul. Mickiewicza 8, REGON: 04000177000039, NIP: 8841789585.

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontakt z naszym inspektorem danych osobowych Panem Arkadiuszem Krawczuk jest pod adresem e-mail: dpsnnd@rubikon.pl

3. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe  przetwarzane będą w celach:

A.Ustawowego i statuowego obowiazku art.6 ust. 1 lit.c RODO oraz art.9 ust.2 lit.b RODO, a także art. 7 ust. 1 pkt 3 Dekretu KEP

B. realizacji transakcji kupna-sprzedaży na podstawie umowy, zlecenia, bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.b RODO, a także art. 7 ust. 1 pkt 2 Dekretu KEP

C. wystawionej dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzającej transakcje kupna-sprzedaży bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.c RODO, a także art. 7 ust. 1 pkt 3 Dekretu KEP

4. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe będą przekazywane do firmie świadczącej usługi hostingowe, firmom auditorskim, urzędom skarbowym, bankom, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, urzędom państwowym.

5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.

6. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane:

Cel A. Zgodnie z: Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 Dz. U. 2004 Nr 64 poz.593 oraz Dz. U. z 2017 poz. 1938 o świadczeniach opieki medycznej finansowanej ze środków publicznych,  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964 z późniejszymi zmianami).

Cel B. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Cel C. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.

7. Posiada Pani/Pan oraz dziecko prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8. Podanie przez Pana/Panią oraz dziecka danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze i realizacji umowy.

9. Ma Pan/Pani oraz dziecko prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Informuję także, że zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli Pani/Pan oraz dziecko uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.

10.Pani/Pana oraz dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób mogący generować automatyczne decyzje oraz w formie profilowania.

 

KLAUZULA DLA PRACOWNIKA KLIENTA/ KONTRAHENTA

„Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) oraz przepisami Dekretu ogólnego KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 roku informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach, 58-160 Świebodzice, ul. Mickiewicza 8, REGON: 04000177000039, NIP: 8841789585.

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontakt z naszym inspektorem danych osobowych Panem Arkadiuszem Krawczuk jest pod adresem e-mail: dpsnnd@rubikon.pl

3. Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy w celu realizacji umowy między Administratorem a Pani/Pana Pracodawcą i będą przetwarzane będą w celu:

A. realizacji transakcji kupna-sprzedaży na podstawie umowy, zlecenia, serwisu sprzedażowego, bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.b RODO, a także art. 7 ust. 1 pkt 2 Dekretu KEP

B. wystawionej dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzającej transakcje kupna-sprzedaży bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.c RODO, a także art. 7 ust. 1 pkt 3 Dekretu KEP

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie świadczącej usługi hostingowe, firmom auditorskim, urzędom skarbowym, bankom, firmom umożliwiającym obsługę zamówień i faktur.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

Cel A. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Cel B. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu (dotyczy Celu C) oraz odwołania zgody (dotyczy celu D).

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze i realizacji umowy.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Informuję także, że zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.